Antosyaanit ovat luonnon pH-indikaattoreita

Antosyaanit toimivat luonnon pH-indikaattoreina eli ne muuttavat väriään pH:n muuttuessa. Tämä perustuu siihen, että pH-muutos vaikuttaa antosyaanin kaksoissidoksiin ja tällöin yhdisteen kyky absorboida valoa muuttuu. Happamissa olosuhteissa antosyaanit absorboivat ( valoa näkyvän valon alueella  ja ne havaitaan punaisina. Emäksisissä olosuhteisssa taas molekyylit absorboivat valoa UV-säteilyn alueelta, jolloin ne havaitaan sinisinä. Absorbtiossa valohiukkasen sisältämä energia siirtyy molekyylin energiaksi.

Antosyaanin olomuodot pH vaihtuluissa

Kuva 16: Flaviniumioni happamassa ja emäksisessä

Kuvassa 16 ovat flavyliumioninin eri muodot. Löydätkö niiden väliset erot?

Antosyaaneita on myös esimerkiksi hortensia-kasvissa. Sen kukkien väriin voikin vaikuttaa muuttamalla kasvupaikan pH:ta. Happamassa hortensian kukat ovat punertavia ja emäksisessä niiden väri vaihtuu siniseen. Eri väriset kukat eivät välttämättä ole eri lajikkeita.

200707_x_Hortensia_01.JPG

Kuva 17: pH-vaihteluista johtuvia hortensian värimuunnoksia. (Kuvan ottaja Semnoz, kuva jaettu Common License-luvan alla, kuva saatavissa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:200707_x_Hortensia_01.JPG)

Lähteet:

Quideau, S., Deffieux, D., Douat-Casassus, C., & Pouységu, L. (2011). Plant polyphenols: Chemical properties, biological activities, and synthesis. Angewandte Chemie International Edition, 50(3), 586-621. doi:10.1002/anie.201000044

Swain, T. (1976). Nature and properties of flavonoids. In T. W. Goodwin (Ed.), Chemistry and biochemistry of plant pigments (pp. 425-461). London: Academic Press Inc.