Kokeellinen kotitehtävä: Mustikan ja puolukan paperikromatografia

Mustikan ja puolukan paperikromatografia kotitehtävänä

Työ sopii luokille yläasteelle ja lukioon.

TAUSTA

Mustikka ja puolukka sisältävät monia värillisiä yhdisteitä, kuten antosyaanit. Ne voidaan erotella toisistaan käyttämällä paperikromatografiaa.

Paperikromatografia perustuu kapillaari-ilmiöön, jonka vaikutuksesta liuotin imeytyy paperia pitkin ylöspäin. Liuottimen mukana paperin pinnalla liikkuvat myös tutkittavat yhdisteet, mutta niiden liikkumisnopeudet ovat erilaiset. Siksi ne jäävätkin eri korkeuksille paperiin ja voidaan erottaa toisistaan.

 

Paperikromatografiasta enemmän:

https://marjojenkemia.wordpress.com/paperikromatografia-mustikasta-ja-puolukasta/

 

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

Mitä paperia työssä voidaan käyttää? Onko sen värillä väliä?

Minkälainen astia on työssä toimiva?

Minkälainen liuotin toimii?

Kauan työssä kuluu aikaa?

REAGENSSIT

Kirjaa ylös, mitä kotoa löytynyttä liuotinta käytit.

 

TARVIKKEET

Mitä kotoasi löytyviä tarvikkeita käytit työssäsi?

TYÖN SUORITUS

Suunnittele ja toteuta paperikromatografia mustikalle ja puolukalle kotoasi löytyvillä aineilla ja välineillä. Kirjaa ylös käyttämäsi aineet sekä välineet ja ota valokuva kokeen kulusta. Tuo kuivunut paperikromatografia mukanasi seuraavalle tunnille.

TYÖTURVALLISUUS

Työssä käytetään kotoa löytyviä aineita, joista kynsilakanpoistoaine voi ärsyttää hengitysteitä, ihoa ja silmiä. Lisäksi joillekin pinnoille voi tulla vaurioita kynsilakanpoistoaineesta.

Mustikka on voimakas värjäämään, joten esimerkiksi puupinnoilla työtä ei kannata tehdä. Lisäksi vaatteita ja muita kankaita tulee varoa.

POHDINTAA TYÖN JÄLKEEN

Voitko erottaa työstäsi aineita, jotka löytyvät sekä mustikasta ja puolukasta?

Miten voisit tunnistaa eri korkeuksilla olevat aineet?