Kokeellinen kotitehtävä: Mustikka ja puolukka pH-indikaattorina

Mustikan ja puolukan pH-indikaattori ominaisuuksien vertaileminen kotitehtävänä

Työ sopii luokille yläasteelle ja lukioon.

TAUSTA
Mustikan ja puolukan sisältämät antosyaanit ovat luonnon pH-indikaattoreita. Antosyaanit toimivat luonnon pH-indikaattoreina eli ne muuttavat väriään pH:n muuttuessa. Tämä perustuu siihen, että pH-muutos vaikuttaa antosyaanin kaksoissidoksiin ja tällöin yhdisteen kyky heijastaa ja absorboida valoa muuttuu. Happamissa olosuhteissa antosyaanit heijastavat säteilyä näkyvän valon alueelta ja ne havaitaan punaisina. Emäksisissä olosuhteisssa taas molekyylit absorboivat valoa UV-säteilyn alueelta, jolloin ne havaitaan sinisinä.
Antosyaanin olomuodot pH vaihtuluissa
hapan                                                                 emäs

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ
Mikä on indikaattori?

Mitä happamia, emäksisiä ja neutraaleita aineita kotoa voi löytyä?

Miten valmistaisit näytteet mustikasta ja puolukasta?
REAGENSSIT

Kirjaa ylös, mitä kotoa löytyneitä aineita käytit työhön?

TARVIKKEET

Mitä muita välineitä käytit työssä?

TYÖN SUORITUS

Suunnittele ja toteuta työ, jossa vertailet mustikan ja puolukan pH-indikaattoriominaisuuksia. Käytä kotoasi löytyviä aineita ja välineitä.
Kirjaa ylös käyttämäsi aineet, välineet ja havaintosi pH-indikaattoreiden väreistä alla olevaan taulukkoon. Ota lisäksi kuva kokeellisen työsi tuloksista mukaan seuraavalle tunnille.

Hapan Neutraali Emäs
Mustikka
Puolukka

 

TYÖTURVALLISUUS

Työssä käytetään kotoa löytyviä aineita. Miten otat huomioon työturvallisuuden happamien ja emäksisten aineiden käsittelyssä?
Mustikka on kuitenkin voimakas värjäämään, joten esimerkiksi puupinnoilla työtä ei kannata tehdä. Lisäksi vaatteita ja muita kangaspintoja tulee varoa.

POHDINTAA TYÖN JÄLKEEN

Miten voisit hyödyntää havaintojasi esimerkiksi ruoanlaitossa tai kemiassa yleensä?

Lisätietoa:

http://www.kemianluokka.fi/files/uudet/Mustikkatrio_oppilas.pdf