Kokeellinen kotitehtävä: Antioksidanttien toiminnan testaaminen

Antioksidanttien toiminnan testaaminen kotitehtävänä

Työ sopii luokille yläasteelle ja lukioon.

TAUSTA

Työssä vertaillaan antioksidanttien vaikutusta. Ilman happiradikaalit voivat aiheuttaa vahinkoja, joiden tapahtumista antioksidantit hidastavat pelkistymällä itse.

Kertaa ennen työtä: https://marjojenkemia.wordpress.com/mustikan-ja-puolukan-antioksidantit/

Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg

Kuva Hedelmätori Barcelonassa. (Kuvan ottanut Daderot, kuva jaettu Creative Commons-luvalla, kuva löytyy: https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit#/media/File:Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg)
POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

Missä tummumista tapahtuu?

Kassin pohjalla pyörivä banaani voi tummua nopeasti. Mikä tähän voi olla syynä?

Kuinka kauan arviot työssä kuluvan aikaa?

REAGENSSIT

Kirjaa ylös käyttämäsi reagenssit.

TYÖN SUORITUS

Suunnittele ja toteuta mustikan ja puolukan antioksidanttien toiminnan testaaminen kotoasi löytyvillä aineilla ja välineillä. Kirjaa ylös käyttämäsi aineet sekä välineet ja ota valokuva kokeen kulusta.

TYÖTURVALLISUUS
Mustikka on voimakas värjäämään, joten esimerkiksi puupinnoilla työtä ei kannata tehdä. Lisäksi vaatteiden ja muiden kankaiden värjääntymistä pitää välttää.

POHDINTAA TYÖN JÄLKEEN

Mitä havaintoja teit?
Missä voit hyödyntää kokeessa tehtyjä havaintoja?